A REACH szabályozás

A fő célja egy új kémiai stratégia, mely javítja a védekezést és felhívja a figyelmet az egészségre és környezetre kockázatos vegyi anyagokra, miközben elősegíti az európai vegyipar fejlődését.
A REACH-rendszer nem más, mint az új kémiai stratégia: Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése)
A jelenlegi európai jogszabályok a vegyi anyagok vonatkozásában különböző irányelveket és rendeleteket foglalnak magukban, és eltérő szabályozással bír a "meglévő" és "új" vegyianyagok kapcsán. Ez a rendszer nem nyújt elegendő információt a legtöbb vegyi anyag egészségre és környezetre gyakorolt hatásáról.
Összességében elmondható, hogy a kockázatok azonosítása és értékelése lassú foylamatnak bizonyult, mely folyamat így akadályozza a kutatást és fejlesztést az európai vegyiparban.
A REACH aköré az ötlet köré lett kialakítva, hogy maga az iparág rendelkezik egy bizonyos szintű ismerettel a felhasznált vegyi anyagokról, viszont kezeli ezen anyagok és kapcsolódó termékei lehetséges kockázatait. A hatóságok biztosítják, hogy az iparág megfelel a REACH követelményeinek, különösen a veszélyes anyagok tekintetében. A REACH létrehoz egy rendszert, amelyben mind az "új" és a "meglévő" vegyszerek jogszabályok szerint ellenőrzöttek.
A REACH egy átfogó szabályozás, amely magában foglalja a gyártókat, importőröket és a későbbi felhasználókat. Az adatok megosztása azért szükséges, hogy csökkentsék a gerinces állatokon végzett teszteket és osztályozzák, jegyzékbe vegyék a veszélyes anyagokat.
Az előzetes regisztrációs időszak 2008 június 1-én kezdődött és a határidő a vegyianyagok mennyiségének függvényében változott. A Különösen Veszélyes Anyagok (SVHC) azonosítása jelenleg is folyamatban van, és az "érintettek listája" bővül. A REACH teljes végrehajtása körülbelül 11 évet ölel fel.
HK Wentworth Limited, mint az ELECTROLUBE, az AF International és az EuroChemi márkák gyártója, teljes mértékben tisztában van a REACH követelményeivel, és a szükséges feladatokkal, amiket a REACH szabályozás megkíván. A csapat vezetője és a kijelölt munkacsoport azon dolgozik a nyersanyag-beszállítókkal és a partnerekkel együtt, hogy minden fázisban teljes REACH megfelelést biztosítsanak.
További információt a REACH@hkw.co.uk e-mail címen kaphat