RoHS irányelv

RoHS directive  
Az RoHS irányelv és RoHS szabályozás az Egyesült Királyságban 2006-ban lépett hatályba. Ez magában foglalja a veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozását.
A RoHS kimondja, hogy bizonyos veszélyes anyagok mint ólom, kadmium, hat vegyértékű króm, valamint az égéskésleltetőként használatos polibrómozott bifenil (PBB) és polibrómozott difenil-éter (PBDE) nem, vagy csak nagyon kis koncentrációban lehet jelen a legtöbb elektronikus készülékben és alkatrészben.
A veszélyes anyagok és a hozzájuk tartozó maximálisan megengedett koncentráció a RoHS meghatározása alapján:
  • Kadmium (Cd) és vegyületei          <0,01%
  • Ólom (Pb) és vegyületei                <0,1%
  • Higany és króm (Cr6 +)                 <0,1%
  • Polibrómozott bifenil (PBB)          <0,1%
  • Polibrómozott bifenil-éter (PBDE) <0,1%
Számos mentesség él a veszélyes anyagok használata kapcsán, főleg speciális műszaki alkalmazások területén, ahol jelenleg nincs lehetőség használatuk kiváltására.
HK Wentworth Limited vállalat, mint AF International, teljes mértékben tisztában van a RoHS követelményeivel és elkötelezett amellett, hogy a termékcsalád megfeleljen az elvárásoknak. Az összes - elektronikai ipar számára készült - AF termék RoHS-kompatibilis, kivéve, ha ellenkezője külön ki van emelve.
A folyamatos termék fejlesztési program részeként minden új termék ROHS-kompatibilitása szem előtt van tartva. Ez a szemlélet beépült a cég környezetvédelmi politikájába is. A HK Wentworth, mint felelős gyártó, folyamatosan felülvizsgálja, hogy termékei megfelelnek-e a normáknak és biztosítja a folyamatos megfelelést.